Ga naar hoofdinhoud

Verantwoord ondernemen

Randstad Geveltechniek voelt zich sterk betrokken bij de samenleving en heeft zich als doel gesteld maatschappelijk verantwoord te ondernemen en waar mogelijk het ‘cradle to cradle’-principe toepassen. Dit betekent dat we naast het streven naar een gezond resultaat (Profit), ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (Planet), en dat we oog hebben voor het welzijn van medewerkers maar ook voor de maatschappij (People). Ofwel, het bij de besluitvorming vinden van een balans tussen economische, ecologische en sociaal/maatschappelijke aspecten.

People
Als het om mensen gaat, vinden wij het belangrijk om te investeren in onze medewerkers en relaties maar ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Bij alle werkzaamheden staat veiligheid, voor onze medewerkers en betrokkenen, op de eerste plaats. Veilig werken is een speerpunt binnen de organisatie. Behalve veiligheid, vinden we het ook belangrijk om specialisten te stimuleren bij hun eigen ontwikkeling en scholing.

Planet
Als het om onze leefomgeving (Planet) gaat, vinden we het belangrijk om een verdere aantasting van het ecosysteem te voorkomen en zo de natuurlijke leefomgeving voor onze volgende generaties te behouden.

Er is veel aandacht voor beperking van het energieverbruik, hergebruik van materialen en gebruik van duurzame materialen. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden die een positieve invloed hebben op ons milieu en klimaat. Afvalscheiding en hergebruik zijn vanzelfsprekendheden. Vervangen is de laatste optie. Door hier bewust mee om te gaan is het mogelijk te komen tot producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof en het uit het milieu houden van schadelijke stoffen.

Profit
Ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het mogelijk een goed resultaat te behalen. Duurzame innovaties zijn behalve gunstiger voor onze maatschappij ook vaak financieel aantrekkelijk. Zo levert bijvoorbeeld de aandacht voor veilig werken ook een financieel voordeel op als gevolg van een lager ziekteverzuim percentage. En is op het gebied van hergebruik en reparatie een direct voordeel voor de portemonnee zichtbaar.

Back To Top